Zamość

Urząd Skarbowy

ul. Kilińskiego 82
22-400 Zamość
tel. 84 67-76-300, 84 638-42-03, 84 638-67-06
faks 84 63-83-223

e-mali: us0620@lb.mofnet.gov.pl
strona internetowa US Zamość

godziny urzędowania
08:00 - 16:00 (pn)
07:00 - 15:00 (wt-pt)

zasięg działania
miasto na prawach powiatu - Zamość
gminy: Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Radecznica, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Lublin nr konta 79 1010 1339 0061 9022 2100 0000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Lublin nr konta 76 1010 1339 0061 9022 2300 0000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Lublin nr konta 29 1010 1339 0061 9022 2200 0000