miasto Rzeszów

I Urząd Skarbowy

ul. Podwisłocze 42
35-309 Rzeszów
tel. Centrala: (17) 852 52 77
Fax (17) 852 66 08

e-mail: us1816@pk.mofnet.gov.pl
strona internetowa Pierwszy US Rzeszów

godziny urzędowania
07:00 - 18:00 (pn)
07:00 - 15:00 (wt-pt)

zasięg działania
gminy: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 92101015280010072221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 89101015280010072223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 42101015280010072222000000

II Urząd Skarbowy

ul. Siemieńskiego 18
35-234 Rzeszów
tel. Centrala (17) 875 14 00
faks (17) 864 23 75

e-mali: us1822@pk.mofnet.gov.pl
strona internetowa Drugi US Rzeszów

godziny urzędowania
07:00 - 18:00 (pn)
07:00 - 15:00 (wt-pt)

zasięg działania
gminy: Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 85 1010 1528 0010 6522 2100 0000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 82 1010 1528 0010 6522 2300 0000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 35 1010 1528 0010 6522 2200 0000
Izba Skarbowa w Rzeszowie

ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. Centrala (17) 850 36 00
faks (17) 852 11 30

e-mali: izba@pk.mofnet.gov.pl
strona internetowa Izba Skarbowa w Rzeszowie

godziny urzędowania
08:00 - 16:00 (pn)
07:00 - 15:00 (wt-pt)
Podkarpacki Urząd Skarbowy w Rzeszowie

ul. Geodetów 1
35-959 Rzeszów
tel. Centrala (17) 860 3040, (17) 860 3086
faks (17) 864 2152

e-mali: us1871@pk.mofnet.gov.pl
strona internetowa Podkarpacki US w Rzeszowie

godziny urzędowania
07:00 - 18:00 (pn)
07:00 - 15:00 (wt-pt)

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 45 1010 1528 0020 2022 2100 0000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 42 1010 1528 0020 2022 2300 0000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Rzeszów nr konta 92 1010 1528 0020 2022 2200 0000