miasto Łódź - Śródmieście

kontakt

ul. Dowborczyków 9/11
90-019 Łódź
tel. (42) 25 30 600
faks (42) 25 30 701

e-mali: us1013@ld.mofnet.gov.pl
strona internetowa US Łódź Śródmieście

godziny urzędowania
08:00 - 16:00 (pn, śr-pt)
08:00 - 18:00 (wt)

zasięg działania
konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Łódź nr konta 58 1010 1371 0000 6822 2100 0000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Łódź nr konta 55 1010 1371 0000 6822 2300 0000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Łódź nr konta 08 1010 1371 0000 6822 2200 0000