miasto Łódź

kontakt

ul. 6 Sierpnia 84/86
90-646 Łódź
tel. (42) 2546-000, (42) 2546-127, (42) 2546-114
faks (42) 2546-251

e-mali: us1012@ld.mofnet.gov.pl
strona internetowa IS Łódź Polesie

godziny urzędowania
08:00 - 16:00 (pn, śr-pt)
08:00 - 18:00 (wt)

zasięg działania
Miasto: Łódź
wykaz ulickonta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Łódź nr konta 66 1010 1371 0000 7122 2100 0000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Łódź nr konta 63 1010 1371 0000 7122 2300 0000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Łódź nr konta 16 1010 1371 0000 7122 2200 0000