miasto Kraków

I Urząd Skarbowy

ul. Rzemieślnicza 20
30-363 Kraków
tel. (12) 269-02-66
Fax (12) 269-02-90

e-mail: us1207@mp.mofnet.gov.pl
strona internetowa BiP I US Kraków

godziny urzędowania
07:15 - 18:00 (pn)
07:15 - 15:15 (wt-pt)

zasięg działania
Terytorialny zasięg działania naczelnika Urzędu obejmuje część powiatu krakowskiego, gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne.

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Kraków nr konta 25101012700046622221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Kraków nr konta 22101012700046622223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Kraków nr konta 72101012700046622222000000

II Urząd Skarbowy

ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
tel. (12) 665-64-17, 665-60-00
faks (12) 631-54-50

e-mali: us1228@mp.mofnet.gov.pl
strona internetowa II US Kraków

godziny urzędowania
07:15 - 18:00 (pn)
07:15 - 15:15 (wt-pt)

zasięg działania
Gminy: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Kraków nr konta 83 10101270 0009252221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Kraków nr konta 80 10101270 0009252223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Kraków nr konta 33 10101270 0009252222000000Urząd Skarbowy Kraków Krowodrza

ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
tel. Centrala: (12) 66-56-000
faks (12) 66-56-136

e-mali: us1208@mp.mofnet.gov.pl
strona internetowa BiP US Kraków Krowodrza

godziny urzędowania
07:15 - 18:00 (pn)
07:15 - 15:15 (wt-pt)

zasięg działania
Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza wyznacza granica przebiegająca:
* z Urzędem Skarbowym Kraków-Prądnik ulicami:
Pasternik, Radzikowskiego do Ronda Ofiar Katynia, Armii Krajowej do przecięcia z linią kolejową Kraków-Katowice, wzdłuż tej linii do skrzyżowania z linią kolejową Kraków- Warszawa,
* z Urzędem Skarbowym Kraków-Stare Miasto wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Kamienną, ul. Z. Krasińskiego do mostu Dębnickiego i dalej nurtem rzeki Wisły do granicy administracyjnej miasta.

Ulice graniczne z Urzędem Skarbowym Kraków-Prądnik objęte są terytorialnym zasięgiem działania Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza.
Zachodnia strona (numery parzyste) ul. Kamiennej, al. J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza.
Wschodnia strona (numery nieparzyste) ul. Kamiennej, al. J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto.

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Kraków nr konta 62101012700004202221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Kraków nr konta 59101012700004202223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Kraków nr konta 12101012700004202222000000Urząd Skarbowy Kraków Nowa Huta

os. Bohaterów Września 80
Kraków 31-621
tel. Centrala: (12) 68-17-000, Sekretariat: (12) 68-17-707
faks (12) 64-79-222

e-mali: us1209@mp.mofnet.gov.pl
strona internetowa US Kraków Nowa Huta

godziny urzędowania
07:15 - 18:00 (pn)
07:15 - 15:15 (wt-pt)

zasięg działania
Terytorialny zasięg działania Naczelnika US Kraków-Nowa Huta obejmuje następujące dzielnice samorządowe: Bieńczyce, Grębałów, Mistrzejowice, Nowa Huta

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Kraków nr konta 32 101012700004332221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Kraków nr konta 29 101012700004332223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Kraków nr konta 79 101012700004332222000000Urząd Skarbowy Kraków Podgórze

ul. Wadowicka 10
30-415 Kraków
tel. (12) 254-70-00
faks (12) 267-40-91

e-mali: us1210@mp.mofnet.gov.pl
strona internetowa BiP US Kraków Podgórze

godziny urzędowania
07:15 - 18:00 (pn)
07:15 - 15:15 (wt-pt)

zasięg działania
Obejmuje on obszar województwa małopolskiego: części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Łagiewniki, Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Swoszowice, Wola Duchacka.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze wyznacza granica przebiegająca:
* z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta i Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: nurtem rzeki Wisły, od granicy administracyjnej miasta na wschodzie w kierunku zachodnim,
* z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto : nurtem rzeki Wisły w kierunku zachodnim od mostu kolejowego aż do ujścia rzeki Wilgi do rzeki Wisły, dalej na południe nurtem rzeki Wilgi do skrzyżowania z ul. Lipińskiego, ulicami: Lipińskiego, Turonia, Podhalańską, Obozową do skrzyżowania z ul. Żywiecką, ul. Żywiecką do skrzyżowania z ul. Zawiłą w kierunku południowo-zachodnim, ul. Zawiłą do skrzyżowania z ul. Borkowską, dalej na południe dochodzi do szlaku kolejowego Kraków-Skawina, skręca na zachód wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Solówki, ul. Solówki do skrzyżowania z ul. Petrażyckiego i dalej na południe aż do granic administracyjnych miasta.

Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, z wyjątkiem ul. W. Lipińskiego i Obozowej, które objęte są zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto.

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Kraków nr konta 02101012700004462221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Kraków nr konta 96101012700004462223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Kraków nr konta 49101012700004462222000000Urząd Skarbowy Kraków Prądnik

ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
tel. (12) 6656727, (12) 6656750, Centrala: (12) 6656000
faks (12) 6656751

e-mali: US1211@mp.mofnet.gov.pl
strona internetowa BiP US Kraków Prądnik

godziny urzędowania
07:15 - 18:00 (pn)
07:15 - 15:15 (wt-pt)

zasięg działania
Części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Prądnik Biały, Prądnik Czerwony.

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik wyznacza granica przebiegająca:
* z Urzędem Skarbowym Kraków-Stare Miasto linią kolejową od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Rakowicką
* z Urzędem Skarbowym Kraków-Śródmieście od skrzyżowania al. Gen. Bora-Komorowskiego z ul. Akacjową, ul. Akacjową do ul. M. Dzielskiego przez tereny zielone, do ogródków działkowych, przez ogródki działkowe do skrzyżowania z al. Jana Pawła II, Parkiem Lotników Polskich do skrzyżowania ul. Czyżyńskiej z ul. Szenwalda, ul. Szenwalda do al. Jana Pawła II, al. Jana Pawła II do skrzyżowania z obwodnicą towarową, obwodnicą towarową do skrzyżowania z ul. Rakowicką, z Urzędem Skarbowym Kraków-Nowa Huta od skrzyżowania linii kolejowej Kraków ? Warszawa z granicą administracyjną miasta w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia z ul.Powstańców, ulicami: Reduta, Krzesławicką, Dobrego Pasterza do al. Gen. Bora-Komorowskiego do skrzyżowania z ul. Akacjową.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik.

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Kraków nr konta 92 10101270 0046752221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Kraków nr konta 89 10101270 0046752223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Kraków nr konta 42 10101270 0046752222000000Urząd Skarbowy Kraków Stare Miasto

ul. Grodzka 65
Kraków 31-001
tel. Centrala: (12) 29-38-100, Sekretariat: (12) 29-38-216, (12) 422-45-45
faks (12) 29-38-266

e-mali: us1212@mp.mofnet.gov.pl
strona internetowa US Kraków Stare Miasto

godziny urzędowania
07:15 - 18:00 (pn)
07:15 - 15:15 (wt-pt)

zasięg działania
Części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Dębniki, Stare Miasto.

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto wyznacza granica przebiegająca:
* z Urzędem Skarbowym Kraków - Śródmieście od przecięcia kolejowej obwodnicy towarowej z ul. Rakowicką, ulicami: Rakowicką, Lubomirskiego, Bosacką, Lubicz do skrzyżowania z linią kolejową Kraków-Tarnów, wzdłuż linii kolejowej do mostu na Wiśle. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto. z Urzędem Skarbowym Kraków-Prądnik linią kolejową od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Rakowicką. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik.
* z Urzędem Skarbowym Kraków-Podgórze nurtem rzeki Wisły w kierunku zachodnim od mostu kolejowego aż do ujścia rzeki Wilgi do rzeki Wisły, dalej na południe nurtem rzeki Wilgi do skrzyżowania z ul. Lipińskiego, ulicami: Lipińskiego, Turonia, Podhalańską, Obozową do skrzyżowania z ul. Żywiecką, ul. Żywiecką do skrzyżowania z ul. Zawiłą w kierunku południowo-zachodnim, ul. Zawiłą do skrzyżowania z ul. Borkowską, dalej na południe dochodzi do szlaku kolejowego Kraków-Skawina, skręca na zachód wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Solówki, ul. Solówki do skrzyżowania z ul. Petrażyckiego, skręca w kierunku wschodnim tą ulicą, a dalej na południe, aż do granic administracyjnych miasta. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze.
* z Urzędem Skarbowym Kraków-Krowodrza wzdłuż linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Kamienną, ulicami: Kamienną, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego do mostu Dębnickiego i dalej nurtem rzeki Wisły do granicy administracyjnej miasta. Wschodnia strona (numery nieparzyste) ul. Kamiennej, al.: J. Słowackiego, A. Mickiewicza, Z. Krasińskiego objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Kraków nr konta 69 1010 1270 0004 5922 2100 0000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Kraków nr konta 66 1010 1270 0004 5922 2300 0000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Kraków nr konta 19 1010 1270 0004 5922 2200 0000Urząd Skarbowy Kraków Śródmieście

ul. Krowoderskich Zuchów 2
31-272 Kraków
tel. Centrala: (12)
faks (12) 634-34-24

e-mali: us1213@mp.mofnet.gov.pl
strona internetowa BiP US Kraków Śródmieście

godziny urzędowania
07:15 - 18:00 (pn)
07:15 - 15:15 (wt-pt)

zasięg działania
Terytorialny Zasięg Urzędu obejmuje części miasta na prawach powiatu - Kraków pod nazwami: Czyżyny, Grzegórzki.

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście i Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta wyznacza granica przebiegająca ulicami: al.Gen. Bora-Komorowskiego, ul.Gen. Okulickiego, al.Gen. Andersa, ul.Braci Schindlerów, ul.F.Hynka, ul.M.Dąbrowskiej, ul.Bieńczycką do ronda Czyżyńskiego, al.Jana Pawła II do skrzyżowania z al.Gen. Boruty-Spiechowicza, ul.Bpa P.Tomickiego, ul.Odmentową, ul.Podbipięty, ul.Niepokalanej Marii Panny do skrzyżowania z ul.Klasztorną, ul.Klasztorną do rzeki Wisły.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.

konta bankowe
- Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Kraków nr konta 54 10101270 0004172221000000

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Kraków nr konta 51 10101270 0004172223000000

- Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier (VAT)
NBP O/O Kraków nr konta 04 10101270 0004172222000000